Correu electrònic: tastetgospel@gmail.com

Direcció: Guillem Prat (699 504 656)

Contractació: Gabi Cunill (609 648 505)