Pel que fa a les nostres necessitats tècniques:

  • Equip de so per poder sonoritzar un quartet de músics amb els següents instruments:
  1. Teclat.
  2. Bateria.
  3. Baix.
  4. Guitarra.
  • 4 micros d’ambient (mínim) per tal d’amplificar el so de les veus del cor (la missió d’aquests micros és la d’augmentar les veus del cor per tal d’equilibrar-les amb el so dels instruments).
  • 2 micros per veus solistes i Director.
  • Monitors d’escenari com a cosa essencial pel Cor de Veus, pels solistes i pels músics.
  • Projector d’imatges i pantalla gran.
  • 2 Tarimes de 8 metres x 1 pel Cor, col·locades a dos nivells 20 i 40 cm. del terra.

Anuncis